شما اینجا هستید

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

محورهای همایش:

 

محیط زیست:
مهندسی طراحی محیط زیست
آلودگی های محیط زیست
زیستگاه ها و تنوع زیستی
حقوق ، اخلاق وفرهنگ محیط زیست
پساب،پسماند و محیط زیست
مدیریت و برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
فناوری نوین در بخش مهندسی محیط زیست
تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
سنجش از دور
نقش محیط زیست در سلامت
نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی
مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست


منابع طبیعی:
مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی
مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی
زیستگاه ها و تنوع زیستی (گونه های در خطر انقراض،حفاظت و...)
رسانه و منابع طبیعی
بحران آب و مدیریت جهادی
مباحث جهانی منابع طبیعی
آثار تغییر سبک زندگی در حفظ منابع طبیعی
منابع طبیعی و توسعه پایدار
جنگل ،مرتع و بیابان
آمایش سرزمین (ارزیابی ،مدیریت و برنامه ریزی)
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
دانش بومی و فناوری های نوین منابع طبیعی

برگزار کننده:

مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند

محل برگزاری:

تهران

تاریخ های مهم:

 مهلت ارسال مقالات :  15 اردیبهشت ماه 1398
مهلت پرداخت هزینه:  1 هفته پس از پذیرش اولیه
تاریخ برگزاری کنفرانس: 25 اردیبهشت ماه 1398

اطلاعات تماس:

تلفن: 021-77491332

ایمیل: info@eiconf.ir

وبسایت همایش: http://eiconf.ir/fa/page.php?rid=2

برچسب ها: