شما اینجا هستید

همایش ملی قنات ، میراث ماندگار و آب

همایش ملی قنات ، میراث ماندگار و آب

محور اصلی:  

قنات، میراث ماندگار، جاذبه‌ها و گردشگری پایدار

قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط

ابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات

ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات

قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده

برگزار کننده:

دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

محل برگزاری:

دانشگاه پیام نور اردکان

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال مقاله: 1397/10/15

اعلام نتایج داوری: 1397/10/30

آخرین مهلت ثبت نام: 1397/11/15

تاریخ برگزاری: تاریخ برگزاری 1 , 2 اسفند ماه 97

دبیرخانه همایش:

دبیرخانه یزد :03538250726

مسئول دبیرخانه: 09905782748

دبیرخانه اردکان : 03532220011-2

دبیر اجرایی همایش 09133742568

آدرس: 

اردکان - بلوار آیت ا... خاتمی - دانشگاه پیام نور اردکان

 وبسایت: http://conference.pnu.ac.ir/Yazd-qanatpnu97/default.aspx