شما اینجا هستید

با وجود بارندگی های اخير بايد همچنان مديريت مصرف آب مدنظر باشد/ پايش و مديريت كيفيت آب شرب ضروری است

دكتر جهانگيری در جلسه شورای عالی آب تاكيد كرد:

با وجود بارندگی های اخير بايد همچنان مديريت مصرف آب مدنظر باشد/ پايش و مديريت كيفيت آب شرب ضروری است

"مدت زمان مطالعه 3 دقیقه"
جلسه شورای عالی آب ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيری در اين جلسه بر ضرورت اجرای پروژه های مرتبط با ارتقاء كيفيت آب شرب تاكيد كرد و گفت: پايش و مديريت كيفيت آب و تلاش برای ارتقاء كيفی منابع آبی امری ضروری است چرا كه مردم با اطمينان از عملكرد دولت و وزارت نيرو ، نسبت به كيفيت آب شرب آسوده خاطر هستند. 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه ريزی و اقدامات وزارت نيرو برای مديريت تأمين آب شرب در تابستان سال جاری تصريح كرد: تأمين آب شرب در تابستان امسال كاری سخت بود كه خوشبختانه با برنامه ريزی دقيق وزارت نيرو مشكل جدی در كشور بوجود نيامد و اميدوارم با برنامه ريزی اين وزارتخانه كه برای سه سال آينده انجام شده، در تابستان سالهای آينده نيز مشكلی در تامين آب شرب نداشته باشيم. 
وی همچنين با تاكيد بر اهميت مديريت مصرف آب از رسانه ها و به خصوص صدا و سيما خواست با آگاهی بخشی به جامعه، مردم را به مشاركت در مديريت مصرف ترغيب و تشويق كنند زيرا با وجود بارندگی های خوب اخير همچنان بايد به مديريت مصرف دقت نظر داشته باشيم و نبايد تصور شود كه كشور از تنش آبی عبور كرده است. 
دكتر جهانگيری همچنين ضرورت توجه ويژه برای تامين آب شرب مناسب در شهرهای بزرگ و پرجمعيت كشور نظير اهواز، مشهد، اصفهان، شيراز و كرمان كه با مشكل مواجه هستند را مورد تاكيد قرار داد و گفت: تامين آب شرب اين گونه شهرها بايد در اولويت قرار گيرد و بايد راهكارهای اطمينان بخشی برای حل و فصل مشكلات تامين آب شرب اين مناطق تهيه شود.
در اين جلسه كه وزير نيرو و رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز حضور داشتند مديرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور گزارشی از برنامه های بخش آب و آبفا در سال ۹۸ در جهت تامين پايدار آب ارائه كرد و گفت: در اين راستا برنامه ای سه ساله برای مديريت تنش آب شرب تا سال ۱۴۰۰ با رويكرد افزايش تاب آوری و پايداری خدمات تدوين شده است. 
براساس اين گزارش، برنامه مديريت تنش آب شرب با فرض بارندگی مشابه سال آبی گذشته و كمبود آب در تابستان سال ۱۴۰۰ پيش بينی شده و برای مديريت تنش آبی شهرها و روستاهای كشور راهكارهايی در قالب افزايش تأمين و توليد آب، ارتقای كيفی آب، افزايش توان ذخيره سازی آب، ارتقای مديريت و بهره وری منابع تأمين،‌ تاسيسات و شبكه ها و نيز مديريت مصرف در نظر گرفته شده است.
در ابتدای اين جلسه نيز رييس سازمان هواشناسی كشور گزارشی از تحليل بارش و دمای كشور از ابتدای مهر تا ۱۱ آذر ۱۳۹۷ و پيش بينی بارش و دما برای سه ماه آينده ارائه كرد و گفت: بارش های پاييزی امسال به جز در چند استان كشور در ساير مناطق كشور در حد نرمال و بالاتر از نرمال بوده است و پيش بينی ها نشان می دهد كه در زمستان سال جاری ميزان بارش ها در حد نرمال و پايين تر از نرمال خواهد بود.

منبع خبر