شما اینجا هستید

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد

پیرو برگزاری موفقیت آمیز ده دوره قبل همایش بین المللی مهندسی رودخانه، برگزاری یازدهمین دوره همایش بین المللی مهندسی رودخانه را در تاریخ 9 الی 11 بهمن ماه 1397 در شهر اهواز و در محل مرکز همایش های بین المللی سازمان آب و برق خوزستان به اطلاع میرساند. این همایش به منظور تبادل اطلاعات و ارائه نتایج آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه مهندسی رودخانه با تاکید بر چالش های اخیر که شامل تغییر اقلیم، خشکسالی و بحران کمی و کیفی آب رودخانه ها است برگزار خواهد شد. 

 

محورهای سمینار:

محور اول: مرفولوژی، رسوب و فرسایش رودخانه­ ها
۱- نقش پایداری سواحل در مرفولوژی رودخانه ­ها
۲-شبیه­ سازی در مهندسی رودخانه

محور دوم: مدلسازی در مهندسی رودخانه
۱- هیدرو انفورماتیک و نرم افزار های توانمند در مهندسی رودخانه
۲- کاربرد مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی در مهندسی رودخانه
۳- مطالعات عددی در مهندسی رودخانه
۴- مطالعات فیزیکی، آزمایشگاهی، عددی، طراحی و اجرای سازه های آبی مرتبط با مهندسی رودخانه

محور سوم: سازه­ های هیدرولیکی در رودخانه­ ها
۱- روش ­های سازه ­ای ساماندهی، حفاظت و مهندسی رودخانه
۲-روش ­های کاربردی سازه ­ای در بهسازی رودخانه­ ها و تالاب ها
۳-سازه­ های تنظیم جریان در رودخانه­ ها

محور چهارم: اثرات انتقال بین حوضه­ ای، خشکسالی و تغییر اقلیم بر تغییرات کمی و کیفی رودخانه­ ها
۱- تغییر اقلیم و خشکسالی و نحوه مدیریت و اثرات آن بر رودخانه ها

۲- اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم در رژیم رودخانه­ ها و نقش آب مجازی در کاهش اثرات منفی

۳- کاهش اثرات منفی انتقال آب بین حوضه ای

محور پنجم: هیدرولیک جریان و رسوب در رودخانه
۱- هیدرولیک رودخانه
۲-هیدرولیک رسوب و فرسایش

محور ششم: اثرات آلاینده ­ها، سازه ­ها و فعالیت ­های مهندسی بر زیست بوم رودخانه ­ها
۱- جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی در مهندسی رودخانه
۲-شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده در رودخانه ها
۳- آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی رودخانه ها
۴- بررسی اثرات زیست محیطی سازه های رودخانه ای
۵- ارزیابی تأثیر مدیریت کیفیت رودخانه بر محیط زیست
۶- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح­ های مهندسی رودخانه
۷- مدیریت کمی و کیفی رودخانه

۸-تاثیر آب برگشتی و مدیریت زه آب­ ها بر کمیت و کیفیت رودخانه
۹- پالایش و باز تخصیص آب برای مصارف کشاورزی و صنعت در حوزه­ های آبریز رودخانه

محور هفتم: کاربرد GIS ،RS  و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
۱- کاربرد تکنولوژی فضایی (RS & GIS) در حفاظت، مهندسی رودخانه، سواحل و کنترل سیلاب
۲- کاربرد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت آب­ های پذیرنده

محور هشتم: روش ­های نوین اندازه ­گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه ­ها
۱- کاربرد فناوری های نوین در ارتقاء کمی و کیفی آب­ های پذیرنده
۲-ارزیابی روش­ های جدید پایش کمی و کیفی آب در رودخانه­ ها

محور نهم: اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی فعالیت­ های مهندسی رودخانه
۱- مهندسی ارزش، اقتصاد مهندسی و ارزشیابی ریسک در مدیریت رودخانه
۲- اقتصاد مهندسی در مدیریت رودخانه
۳-جنبه‌های حاکمیتی، مسائل حقوقی، قانونی و سیاسی در مهندسی رودخانه
۴- تعیین حد بستر و حریم قانونی سواحل رودخانه ها و جلوگیری از دخل و تصرف در بستر و حریم قانونی
۵-بررسی قوانین و آیین نامه های بهره برداری از رودخانه ها با توجه به مسایل حقوقی، سیاسی و اجتماعی
۶-بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی فعالیت­ های مهندسی رودخانه

محور دهم: مسائل هیدرولیکی، زیست محیطی و ساماندهی مصب رودخانه ­های جزر و مدی

۱-هیدرولیک جریان در رودخانه­ های جزر و مدی

۲-کنترل شوری و پارامترهای کیفی جریان در شرایط خشکسالی در رودخانه­ های جزر و مدی

۳-فرسایش، رسوب گذاری و ناوبری در رودخانه ­های جزر و مدی

محور یازدهم: مدیریت بحران در رودخانه ­ها
۱- تأثیر مدیریت رودخانه بر کشاورزی
۲- بررسی مهندسی رودخانه در ارتباط با مراحل مختلف بحران (پیش گیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی)

محور دوازدهم: بهینه ­سازی و آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه
۱- کاربرد آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه

۲-  ارزشیابی ریسک و مدیریت بحران در مهندسی رودخانه

 

تاریخهای مهم:

آخرین مهلت دریافت مقاله کامل :30 آبان 1397
اعلام پذیرش مقالات به نویسندگان: 30 آذر 1397

تاریخ برگزاری: 9 تا 11 بهمن 1397

 

محل برگزاری:

اهواز ، بوستان ، مرکز همایش های بین المللی سازمان آب و برق خوزستان

دبیرخانه همایش:

تلفن دبیرخانه: ۰۶۱۳۳۳۳۱۰۶۶
آدرس پستی دبیرخانه: دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده مهندسی علوم ­آب -کد پستی : ۴۳۳۱۱-۶۱۳۵۷
وبسایت: http://11irec.ir

برچسب ها: