شما اینجا هستید

پیش‌بینی‌ فصلی بارش کشور در پاییز و زمستان سال جاری / بارشها همچنان کمتر از مقدار نرمال

موسسه تحقيقات آب منتشر کرد:

پیش‌بینی‌ فصلی بارش کشور در پاییز و زمستان سال جاری / بارشها همچنان کمتر از مقدار نرمال

خواندن 5 دقیقه
نتایج جدید پیش‌بینی ماهانه بارش کشور براساس نتایج خروجی مدل‌ها در ابتدای سپتامبر 2018 توسط موسسه تحقيقات آب منتشر شد.

به گزارش خانه آب ایران به نقل از روابط عمومی موسسه تحقيقات آب، گزارش پيش‌بينی فصلی بارش کشور در دو فصل پاييز و زمستان سال جاری توسط پژوهشکده مطالعات و تحقيقات منابع آب و براساس مجموعه مدل‌های NMME با پس‌پردازش و اصلاح خطای پیش‌بینی در 140 ايستگاه سينوپتيک کشور تهيه شده است.
مدل‌های عددی پیش‌بینی آب ‌و هوا تشکیل‌شده از مدل‌های ریاضی برای جو، اقیانوس و سطح زمین هستند که به صورت جفت‌شده و با هم عمل می‌کنند.
این مدل‌ها براساس شرایط آب و هوایی فعلی، وضعیت آب و هوا را در آینده پیش‌بینی می‌کنند. مدل‌های پیش‌بینی فصلی اقلیمی از جمله؛ مدل‌های گردش عمومی جو هستند که برای پیش‌بینی خصوصیات جو در افق زمانی چند هفته تا چند ماه آینده، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در حال حاضر در موسسه تحقيقات آب، نتايج پيش‌بينی بارش حاصل از برون‌داد 6 مدل جهانی، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و پس از پس‌پردازش آماری نتايج هريک از مدل‌ها، پيش‌بينی بارش تا چند ماه آينده در سطح کشور انجام می شود.
لازم به ذکر است در کنار استفاده از مدل‌های جهانی، از نتايج حاصل از مدل‌های منطقه‌ای پيش‌بينی توسعه داده‌شده در موسسه تحقيقات آب نيز جهت صدور پيش‌بينی ها، بهره گرفته می شود.

 گزارشهای ارائه شده توسط این موسسه در سایت خانه آب ایران بارگذاری شده و از طریق لینکهای زیر قابل دانلود است:

 

دانلود گزارش کامل پيش‌بينی فصلی بارش کشور

دانلود جدول پيش‌بينی بارش استانی

دانلود جدول پيش‌بينی بارش حوضه‌های درجه 2 کشور

 

منبع خبر