شما اینجا هستید

دومین جشنواره ملی فناوری‌های آب: آب‌های نامتعارف(آب‌های شور و پساب)

دومین جشنواره ملی فناوری‌های آب: آب‌های نامتعارف(آب‌های شور و پساب)

برگزاری «دومین جشنواره ملی فناوری‌های آب: آب‌های نامتعارف(آب‌های شور و پساب)» به همت دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با تکیه ‌بر متخصصان، محققان، مخترعان، نخبگان علمی و متصدیان برجسته سراسر کشور در۹ آذر ماه سال ۱۳۹۷ و به مدت ۲ روز متوالی در دو بخش عمده علمی و فناوری برنامه‌ریزی‌شده است.

 

محورهای رویداد:

  دومین جشنواره با تمرکز بر محورهای آب‌های نامتعارف(آب‌های شور و پساب) در راستای اهداف زیر پایه‌گذاری می‏شود:

  • گسترش روحیه نوآوری، شکوفایی، تتبع و فعالیت‌های علمی و فناوری در حوزه آب‌های نامتعارف(آب‌های شور و پساب)
  • اثربخش نمودن فعالیت‌های نوآورانه و ارتقاء سطح و افزایش تعامل بین مراکز دولتی، بخش خصوصی و مراکز آموزشی و پژوهشی
  • شناسایی، معرفی و بسترسازی برای حمایت از نوآوران
  • ایجاد بستر تجاری‌سازی طرح‌های نوآورانه و فناوری‌های نوین

 

تاریخهای مهم:

مهلت ارسال مقالات: 15 مهر 97      30 مهر 97

زمان برگزاری: آذر 97

 

مکان برگزاری:

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دبیرخانه:

مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده کشاورزی ، ساختمان گروه علوم و مهندسی آب ، دبیرخانه جشنواره

ایمیل: 

wprtech@um.ac.ir

 

تلفن: 

05138763841
 

دورنگار: 

05138805719
 
سایت همایش: wprtech.ir
برچسب ها: 
اشتراک در: