شما اینجا هستید

سومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

سومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

سومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب-انسان-طبیعت در سنندج برگزار می شود.

 

محورهای اصلی همایش:

1. علم پایه هیدرولوژی
أ‌. روش های و تکنیک های اندازه گیری داده های پایه هیدرولوژی ،
ب‌. مهندسی هیدرولوژی: تئوری و کاربردپ
ت‌. کاربرد فناوری های نوین در هیدرولوژی: مدلسازی، هیدرولوژی رودخانه،
ث‌. اقلیم شناسی/ کمبود آب/ نوسانات و تغییر اقلیم،
ج‌. هیدرولوژی تالابها،
ح‌. هیدرولوژی و سازه ها و پارامترهای هیدرولیکی

 2. هیدرولوژی آب و انسان و جامعه
أ‌. هیدرولوژی شهری و روستایی
ب‌. ابعاد فرهنگی/ اجتماعی/اقتصادی
ت‌. امنیت آب
ث‌. تخصیص دسترسی/عدالت / حقوق آب
ج‌. آبهای مشترک و دیپلوماسی آب و مدل های حل اختلاف
ح‌. حکمرانی آب در سطوح محلی/ملی و بین المللی
خ‌. توسعه پایدار و آمایش سرزمین

 3. هیدرولوژی و طبیعت
أ‌. بعد زیست محیطی سیستم منابع آب و خاک
ب‌. حفظ و احیای رودخانه ها (سلامتی رودخانه ها)
ت‌. اکوهیدرولوژی: تنوع زیستی و اکولوژی
ث‌. حفظ تالابها

تاریخ های مهم:

 زمان برگزاری: 8-9 اسفند 97
 آخرین مهلت ارسال مقاله کامل: 15 دی 97

 

محل برگزاری:

دانشگاه سنندج

 

سایت همایش:

www.Hydrologyconf.com

برچسب ها: