شما اینجا هستید

گفت و گو با مردم بر اساس واقعیتها یکی از ضروریات برای حل مسئله آب است

رئيس مركز امور اجتماعی منايع آب و انرژی وزارت نيرو:

گفت و گو با مردم بر اساس واقعیتها یکی از ضروریات برای حل مسئله آب است

خواندن 1 دقیقه
رئيس مركز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نيرو با تاكيد بر وجود زيرساخت اخلاق سازگاری با كم آبی در استان يزد گفت: عمومی سازی دانش توسعه و تقويت نقش آفرينی مردمی، مسئله آب را به مقصد مناسب هدايت می‌كند.

به گزارش خانه آب ایران به نقل از ایکنا، محمد فاضلی، رئيس مركز امور اجتماعي منايع آب و انرژی وزارت نيرو صبح امروز در پنجمين جلسه شورای برنامه ريزي و توسعه استان يزد اظهار کرد: : سند آبِ قابل برنامه ريزي كه حاصل مطالعات گسترده در كشور بر اساس سازگاری با مسئله كم آبی می باشد، تدوين و بر اين مبنا بايد بتوانيم با كاهش مصارف مختلف آب به نيازمندی هاي جديد و سطح توسعه كشور نيز پاسخگو باشيم.
وی افزود: طرح توسعه منابع آب نيز در حال پيگيری و مطالعه است اما هر چند در استان يزد سطح مصرف نسبت به ساير استان های هم جوار پايين تر بوده و ارزش افزوده بيشتری نيز توليد شده است، بدون كاهش و مديريت مصرف نمي توان مسائل مربوط به آب را حل و فصل كرد.
فاضلی گفت: اگر امروز سطح بيكاری در جامعه بالاست و از سوی ديگر منابع آب نيز كم می باشد و چاره ای جز سرمايه گذاری برای حل مشكلات اقتصادی وجود ندارد، بهترين گزينه تخصصی تطبيق شرايط با كم آبی بر اساس شاخص ايجاد اشتغال با توجه به ميزان مصرف هر متر مكعب آب است.
وی بيان كرد: براساس وضعيت اقليمی و كاهش منابع؛ شاخص زيست محيطی توجه به مقوله آمايش آب محور يعنی برآورد نيازها بر اساس منابع آبی در دسترس، بهترين راهكار علمی نتيجه بخش در سراسر دنيا می باشد.
رئيس مركز امور اجتماعی وزارت نيرو گفت: در استان يزد زيرساخت اخلاق سازگاری با كم آبی وجود دارد و بر اين مبنا می توان به سمت پايدارسازی آب حركت كرده و تا حد ممكن وابستگی خود را به منابع جديد كاهش دهيم كه در يزد ظرفيت تبديل به پايلوت كشوری در اين عرصه نيز وجود دارد.
فاضلی با اشاره به گذر از عصر فراوانی منابع مطرح كرد: ما مدل كوچك شده ای از جهان هستيم كه بايد توهم منابع و پوشيده كاری در فرآيند دولتی را كنارگذاشته و پاسخگوی ميل به شفافيت، آگاهی فزاينده و ايفای نقش مردم در حل مشكلات باشيم.
مشاور وزير نيرو افزود: ما نيازمند تحليل اجتماعی از آنچه در حال رخ دادن است و گفت و گو با مردم بر اساس واقعيت ها هستيم و از سوی ديگر مسئله آب و انرژی در كشور بدون اقتصاد آب و انرژی و حضور مردم قابل حل نيست.
استاد دانشگاه شهيد بهشتی گفت: ضروری است سياست گذاران و تدوين گران برنامه های مختلف، زمينه را برای گفت و گوی فراگير در دستور كار قرار دهند و راهكارهای درست و منطقی را فراهم كنند.
فاضلی ادامه داد: آنچه امروز ما را از گام برداشتن در مسير درست باز می دارد، گير افتادن در توهمات، باورهای غلط و فقدان تقسيم كار سازنده است كه اصلاح آن می تواند نيروی اجتماعی شكل گرفته بر محور مساله آب را به مقصد مناسب بر اساس عمومی سازی دانش توسعه رهنمون سازد.
رئيس مركز امور اجتماعی وزارت نيرو در پايان بيان كرد: سازمان های بسته در شرح وظايف و كار بايد به نهادهای سخنگو و پاسخگو تبديل شوند و تقويت جايگاه روابط عمومی و توانمند سازی آن برای ارتباط با مردم و اطلاع رسانی نسبت به بخش های مختلف جامعه در حل بحران آب انكار ناپذير است.

 

منبع خبر