شما اینجا هستید

سخنرانی علمی جناب آقای نعمت حسنی (نخستین همایش تولید و کاربرد انواع لوله در بخش آب کشور)

سخنرانی علمی جناب آقای نعمت حسنی (نخستین همایش تولید و کاربرد انواع لوله در بخش آب کشور)

جهت مشاهده و خرید سایر فیلم ها به صفحه ی گزارش همایش مراجعه فرمایید.