شما اینجا هستید

صرفه جویی در آبیاری مزارع با استفاده از پهبادها

صرفه جویی در آبیاری مزارع با استفاده از پهبادها

آب و هوای خشک غرب آمریکا موجب شده است آب در این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار باشد. کشاورزان در ایالت کالیفرنیا به شکل مداوم در جستجوی راههایی برای استفاده مناسب از منابع طبیعی هستند.

یکی از این راهها استفاده از فناوری پهبادهاست که در مزرعه ای در نزدیکی لوس بانوس، در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو به کار گرفته شده است.

برچسب ها: 
اشتراک در: