شما اینجا هستید

آبیاری هوشمند، هزینه کمتر و محصول بیشتر برای کشاورزان

آبیاری هوشمند، هزینه کمتر و محصول بیشتر برای کشاورزان

آب یک موهبت طبیعی با ارزش است. به خصوص در مناطقی که میزان بارش سالانه نزولات آسمانی پایین است. 60 در صد آب دنیا، صرف آبیاری زمین های کشاورزی می شود.

یک شرکت اروپایی، فناوری برای آبیاری هوشمند زمین های کشاورزی ساخته است.

جان اُفلارتی هماهنگ کننده این پروژه به نام “واتربی” می گوید سیستم آبیاری هوشنمد، 40 در صد در مصرف آب صرفه جویی میکند. “آبیاری هوشمند برای کشاورزان، یعنی محصول بهتر با هزینه کمتر.”

برچسب ها: 
اشتراک در: