شما اینجا هستید

ابزار تصفيه و بازيافت فاضلاب براي آبياري

ابزار تصفيه و بازيافت فاضلاب براي آبياري

آب روز به روز کمیاب تر می شود. برای مقابله با این مشکل می توان فاضلاب را بازیافت کرد. این کار نیازمند ابزاری ارزان است که بهداشتی نیز باشد. پژوهشگران در تلاشند تا با آب بازیافتی از تأسیسات صنعتی، کشاورزی کنند و این کشاورزی بهداشتی باشد.

برچسب ها: