شما اینجا هستید

جاذبه‌های گردشگری در سدهای استان خراسان شمالی

جاذبه‌های گردشگری در سدهای استان خراسان شمالی

در این فیلم به معرفی چهار سد شیرین‌دره، غلامان، قزلداش و گلول پرداخته شده است.

اشتراک در: