شما اینجا هستید

شیرابه زباله های دپو شده در جنگل های سراوان

شیرابه زباله های دپو شده در جنگل های سراوان

رود سیاهی که در این فیلم‌ می‌‌بینید شیرابه زباله‌های دپو شده در جنگل‌های سراوان است که سمت رودخانه‌ها‌؛ مزارع کشاورزی ‌و آب‌های زیرزمینی حرکت کرده و جان هزاران انسان را تهدید می‌کند.