شما اینجا هستید

گرمایش زمین بیشتر ناشی از اینترنت‌گردی است یا سفر هوایی؟

گرمایش زمین بیشتر ناشی از اینترنت‌گردی است یا سفر هوایی؟

آیا می‌دانید که دو سوم ترافیک اینترنت جهانی متعلق به نقل‌وانتقال فایل‌های ویدیویی است؟
فکر می‌کنید که پخش این حجم ویدیو چه مقدار انرژی مصرف می‌کند و در پی آن چه میزان دی‌اکسید کربن آزاد می‌شود؟

اشتراک در: