شما اینجا هستید

بحرانی در ایران که ۳۲۰ برابر وسعت نیویورک است!

بحرانی در ایران که ۳۲۰ برابر وسعت نیویورک است!

ایران ۲۵ میلیون هکتار کانون بحرانی برای تولید گرد و غبار دارد. نقاطی که وسعت جغرافیایی شان ۳۲۰ برابر ابرشهر نیویورک و دو برابر وسعت انگلستان است.

 

منبع خبر

اشتراک در: