شما اینجا هستید

کیسه پلاستیکی را از زندگی خود حذف نمایید

کیسه پلاستیکی را از زندگی خود حذف نمایید

ایران رتبه پنجم استفاده از پلاستیک را دارد.

منبع : ایرنا

اشتراک در: