شما اینجا هستید

پسماند و آب مصرف شده جهت آن

پسماند و آب مصرف شده جهت آن

ما حدود 30 درصد درآمد نفتی‌مان را به سطل‌های زباله می‌ریزیم.

اشتراک در: