شما اینجا هستید

رویدادهای آبی کشور

روز برگزاری: 
29 بهمن 1397
یک روز
مکان برگزاری: 
همدان
برگزارکننده: 
دبیرخانه دائمی همایش
اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
روز برگزاری: 
25 بهمن 1397
1 روز
مکان برگزاری: 
اردبیل
برگزارکننده: 
موسسه آموزش عالی سبلان
چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
روز برگزاری: 
25 بهمن 1397
1 روز
مکان برگزاری: 
تهران
برگزارکننده: 
انجمن افق نوین علم و فناوری
روز برگزاری: 
24 بهمن 1397
3 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
برگزارکننده: 
دانشگاه میعاد
سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
روز برگزاری: 
11 بهمن 1397
1 روز
مکان برگزاری: 
همدان
برگزارکننده: 
دبیرخانه دائمی همایش
اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
روز برگزاری: 
10 بهمن 1397
1 روز
مکان برگزاری: 
خوزستان
برگزارکننده: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد
روز برگزاری: 
9 بهمن 1397
3 روز
مکان برگزاری: 
مرکز همایش های بین المللی سازمان آب و برق خوزستان
برگزارکننده: 
دانشگاه شهید چمران اهواز- سازمان آب و برق خوزستان- شرکت مهندسی مشاور دزآب
روز برگزاری: 
29 دى 1397
یک روز
مکان برگزاری: 
تهران
برگزارکننده: 
موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
اولین کنفرانس علوم کشاورزی و زیست محیطی
روز برگزاری: 
15 دى 1397
1 روز
مکان برگزاری: 
تهران
برگزارکننده: 
دانشگاه شهید بهشتی
دومين کنفرانس ملی اقتصاد آب 27 و 28 آذر 1397 به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب برگزار می گردد.
روز برگزاری: 
27 آذر 1397
2 روز
برگزارکننده: 
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب