شما اینجا هستید

رویدادهای آبی کشور

روز برگزاری: 
5 تير 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
وزارت نیرو
برگزارکننده: 
دانشکده محیط زیست
نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی به‌منظور تبادل اطلاعات در خصوص تجارب موفق سازگاری با کم آبی بین ارکان کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مجموعه های دولتی و خصوصی فعال برگزار می شود.
روز برگزاری: 
3 تير 1398
3 روز
مکان برگزاری: 
وزارت نیرو
برگزارکننده: 
وزارت نیرو و کمیته ملی سازگاری با کم آبی
اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
روز برگزاری: 
23 خرداد 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
تهران
برگزارکننده: 
دانشگاه شهید بهشتی
سومین کنفرانس توسعه زیرساخت‌های انرژی با رویکرد توسعه فناوری در مهندسی برق،آب، نفت، گاز و نانو فناوری
روز برگزاری: 
23 خرداد 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه تهران
برگزارکننده: 
 انجمن مهندسی گاز ایران
روز برگزاری: 
10 خرداد 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر تهران
برگزارکننده: 
انجمن افق نوین علم و فناوری
روز برگزاری: 
2 خرداد 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر تفليس-گرجستان
برگزارکننده: 
دبیرخانه دائمی
روز برگزاری: 
31 ارديبهشت 1398
مکان برگزاری: 
کرج
برگزارکننده: 
دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
روز برگزاری: 
25 ارديبهشت 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
 تهران
برگزارکننده: 
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند
روز برگزاری: 
24 ارديبهشت 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر گرجستان
برگزارکننده: 
دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان
روز برگزاری: 
20 ارديبهشت 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه تهران