شما اینجا هستید

رویدادهای آبی کشور

روز برگزاری: 
6 شهريور 1398
2 روز
مکان برگزاری: 
شهر شهرکرد
برگزارکننده: 
دانشگاه شهرکرد
روز برگزاری: 
5 شهريور 1398
2 روز
مکان برگزاری: 
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
برگزارکننده: 
انجمن برق آبی ایران
روز برگزاری: 
23 مرداد 1398
3 روز
مکان برگزاری: 
تبریز-دانشگاه هنر اسلامی تبریز
برگزارکننده: 
دبیرخانه دائمی-دانشگاه میعاد و با همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه یاسوج
روز برگزاری: 
14 مرداد 1398
2 روز
مکان برگزاری: 
تهران
برگزارکننده: 
دبیرخانه دائمی نمایشگاه
روز برگزاری: 
25 تير 1398
2 روز
مکان برگزاری: 
ارومیه
برگزارکننده: 
دانشگاه ارومیه، انجمن آبخیزداری ایران
روز برگزاری: 
5 تير 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
وزارت نیرو
برگزارکننده: 
دانشکده محیط زیست
نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی به‌منظور تبادل اطلاعات در خصوص تجارب موفق سازگاری با کم آبی بین ارکان کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مجموعه های دولتی و خصوصی فعال برگزار می شود.
روز برگزاری: 
3 تير 1398
3 روز
مکان برگزاری: 
وزارت نیرو
برگزارکننده: 
وزارت نیرو و کمیته ملی سازگاری با کم آبی
اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
روز برگزاری: 
23 خرداد 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
تهران
برگزارکننده: 
دانشگاه شهید بهشتی
سومین کنفرانس توسعه زیرساخت‌های انرژی با رویکرد توسعه فناوری در مهندسی برق،آب، نفت، گاز و نانو فناوری
روز برگزاری: 
23 خرداد 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه تهران
برگزارکننده: 
 انجمن مهندسی گاز ایران
روز برگزاری: 
10 خرداد 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر تهران
برگزارکننده: 
انجمن افق نوین علم و فناوری