شما اینجا هستید

رویدادهای آبی کشور

روز برگزاری: 
14 اسفند 1396
۱ روز
مکان برگزاری: 
تهران
برگزارکننده: 
مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
روز برگزاری: 
11 اسفند 1396
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه شهید عباسپور
برگزارکننده: 
همایش پردازان البرز
روز برگزاری: 
10 اسفند 1396
مکان برگزاری: 
پژوهشگاه نیرو
برگزارکننده: 
وزارت نیرو
دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا- دانشگاه خوارزمی-8 و 9 اسفندماه 1396
روز برگزاری: 
8 اسفند 1396
۲ روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه خوارزمی
برگزارکننده: 
انجمن ژئوپلیتیک ایران
روز برگزاری: 
26 بهمن 1396
1
مکان برگزاری: 
اردبیل
روز برگزاری: 
24 بهمن 1396
1 روز
برگزارکننده: 
مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، موسسه آموزش عالی مهراروند
دانشگاه شهید با هنر کرمان برگزار می نماید: هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ۹۶
روز برگزاری: 
17 بهمن 1396
برگزارکننده: 
دانشگاه شهید باهنر کرمان
همایش ملی ارزیابی چالش ها و فرصت های فضای کسب و کار در بنگاه های صنعت آب،آبفا وبرق
روز برگزاری: 
6 دى 1396
1 روز
مکان برگزاری: 
سالن همایش های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
برگزارکننده: 
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
روز برگزاری: 
28 آذر 1396
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
برگزارکننده: 
انجمن آب و فاضلاب ایران، دانشگاه شهیدبهشتی و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
روز برگزاری: 
23 آذر 1396
برگزارکننده: 
انجمن افق نوین علم و فن آوری