شما اینجا هستید

رویدادهای آبی کشور

روز برگزاری: 
23 مهر 1399
2 روز
مکان برگزاری: 
ساری
برگزارکننده: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روز برگزاری: 
31 شهريور 1399
مکان برگزاری: 
شهر سیدنی
برگزارکننده: 
ICID
روز برگزاری: 
11 تير 1399
2 روز
مکان برگزاری: 
شهر کرمانشاه
برگزارکننده: 
دانشگاه رازی
روز برگزاری: 
8 خرداد 1399
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر ساری
برگزارکننده: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روز برگزاری: 
15 ارديبهشت 1399
مکان برگزاری: 
شهر تهران
برگزارکننده: 
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
روز برگزاری: 
27 فروردين 1399
2 روز
مکان برگزاری: 
شهر بیرجند
برگزارکننده: 
دانشگاه بیرجند
روز برگزاری: 
20 فروردين 1399
مکان برگزاری: 
شهر تهران
برگزارکننده: 
انجمن افق نوین علم و فناوری
روز برگزاری: 
30 بهمن 1398
2 روز
مکان برگزاری: 
شهر یزد
برگزارکننده: 
مرکز ملی تحقیقات شورورزی
روز برگزاری: 
30 بهمن 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
تهران
برگزارکننده: 
انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران
روز برگزاری: 
28 بهمن 1398
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر همدان
برگزارکننده: 
دبیرخانه دائمی کنفرانس