شما اینجا هستید

رویدادهای آبی کشور

روز برگزاری: 
3 مرداد 1401
2 ساعت
مکان برگزاری: 
مجازی
برگزارکننده: 
خانه آب ایران
روز برگزاری: 
17 اسفند 1400
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
برگزارکننده: 
بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه شیراز
روز برگزاری: 
24 آذر 1400
مکان برگزاری: 
پژوهشکده علوم و فن‌آوری های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
برگزارکننده: 
خانه آب ایران
روز برگزاری: 
9 آذر 1400
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه تهران
برگزارکننده: 
انجمن آب و فاضلاب تهران
روز برگزاری: 
5 آبان 1400
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
برگزارکننده: 
انجمن هیدرولیک ایران
روز برگزاری: 
23 مهر 1399
2 روز
مکان برگزاری: 
ساری
برگزارکننده: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روز برگزاری: 
31 شهريور 1399
مکان برگزاری: 
شهر سیدنی
برگزارکننده: 
ICID
روز برگزاری: 
11 تير 1399
2 روز
مکان برگزاری: 
شهر کرمانشاه
برگزارکننده: 
دانشگاه رازی
روز برگزاری: 
8 خرداد 1399
1 روز
مکان برگزاری: 
شهر ساری
برگزارکننده: 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روز برگزاری: 
15 ارديبهشت 1399
مکان برگزاری: 
شهر تهران
برگزارکننده: 
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین