ظرفیت های استان ها

ظرفیتهای گردشگری آبی استان تهران:

  • سد امیرکبیر
  • سد لتیان
  • سد طالقان
  • سد لار
  • سد نمرود

در این بخش تلاش شده است ظرفیتهای گردشگری آبی در استانهای مختلف که مستعد توسعه و سرمایه‌گذاری هستند معرفی گردند. محتوای این بخش با تعامل کارشناسان، صاحبنظران و مطلعین محلی با ارتباط با سایت، قابل اصلاح و تکمیل است.