شما اینجا هستید

درباره ما

«آموزش و آگاهی بخشی، كليد حل بحران آب كشور»

موسسه پژوهشی، آموزشی «خانه آب ايران»، مجموعه‌ای دانش‌محور، خلاق و متكی بر فناوری، تلاش بر اين دارد كه با برنامه‌ريزی و فعاليت اثربخش در سه عرصه، آموزش تخصصی و عمومی، اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی و پژوهش در بهبود دانش مديريت بخش آب كشور در راستای حل مسائل و چالش‌های روزافزون آبی كشور، پيشرو و نقش‌آفرين باشد.

 

اهم اهداف اين موسسه را می توان چنين برشمرد:

 1. شناخت و انتقال دانش روز مديريت بخش آب در سطح جهانی
 2. تلاش برای ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی ذی‌نفعان بخش آب كشور به‌ويژه مديران و كارشناسان
 3. تلاش برای رفع نيازهای مهارتی و تخصصی متقاضيان ورود به حوزه صنعت آب كشور
 4. ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی در راستای ايفای نقش موثر آن‌ها در كاهش و مديريت بحران آبی كشور
 5. ايفای نقش فعال و اثربخش در فضای رسانه‌ای كشور در حوزه‌های مرتبط با بخش آب
 6. پژوهش و ارائه راه‌حل‌ها و راهكارهای مبتنی بر دانش روز جهانی و متناسب با شرايط كشور در حوزه‌های مرتبط با بخش آب به‌ويژه در حوزه مسائل اجتماعی بخش آب  
 7. ايجاد تعامل سازنده بين صنعت آب و دانش روز و معرفی توانمندی‌های اين حوزه
 8. مديريت دانش آب و ايجاد بستر و فضای مناسب جهت انتقال دانش به دست‌اندركاران بخش آب كشور
 9. رفع نيازهای اطلاعاتی و پژوهشی متوليان امر پژوهش و تحقيق در بخش آب كشور به‌ويژه اساتيد و دانشجويان
 10.  انتقال دانش و دستاوردهاي رويدادهاي مهم آبی كشور و دنيا به متوليان مديريت بخش آب كشور
 11.  تعامل سازنده با سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط در راستای ايجاد هم‌افزايی به‌ويژه در حوزه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی
 12.  جلب مشاركت و همكاری با سازمان‌ها، نهادها و شركت‌های بخش دولتی و خصوصی در راستای ايفای مسئوليت اجتماعی آن‌ها در حوزه آب

 

توانمندی ها و خدمات ما

 1. برگزاری كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی به‌صورت حضوری و مجازی مبتنی بر نياز بخش صنعت و دانش روز دنيا
 2. انجام پروژه‌های آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی
 3. انجام پژوهش‌ كاربردی و مطالعات به‌ويژه در حوزه‌های اجتماعی و رسانه‌ای مرتبط با بخش آب
 4. تهيه فيلم مستند «پژوهش‌محور» و «آموزشی»
 5. برنامه‌ريزی و برگزاری رويدادها و نشست‌های تخصصی و همكاری در برگزاری و مستندسازی رويدادهای مهم كشور
 6. تهيه گزارش‌های خبری و تحليلی در حوزه‌های مرتبط با بخش آب