شما اینجا هستید

طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی

 در راستای چاره‌اندیشی برای کنترل افت و کسری مخزن حادث شده در آبخوان‌ها، وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در سال 84 برنامه‌های خود درزمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد ولی با توجه به عدم حمایت دستگاه‌های دیگر که همکاری آنها در این زمینه الزامی است و همچنین نبود عزم جدی میان مقامات عالی کشور در سالهای قبل و عدم تأمین اعتبار کافی، نتایج مطلوبی از طرح حاصل نشد.

مجدداً با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو برنامه‌های خود را در جلسه هشتم شورای عالی آب در سال 92 ارائه و ابتدا مصوبه‌ای تحت عنوان برخورد قانونی با برداشت‌های غیر مجاز و نهایتا تبدیل به طرحی شد تحت عنوان طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر 15 پروژه که در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در تاریخ 25 شهریور 93 تصویب شد و در کنار این طرح تکالیفی نیز برای برای وزارت خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و کشور مشخص شد.

پروژه‌های طرح احیا را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته اول: پروژه‌هایی که منجر به تولید و تدقیق داده‌ها و اطلاعات در خصوص منابع و مصارف وضعیت آبخوان‌ها می‌شوندکه عبارتند از:

1-  حفر چاه‌های پیزومتری و اکتشافی

2- تجهیز چاه‌های پیزومتری به ابزارهای سنجش

3- تهیة بیلان و و بهنگام سازی بانک اطلاعاتی محدوده‌های مطالعاتی کشور

 دسته دوم: پروژه‌هایی که نقش کنترل، نظارت و بهره‌برداری از منابع آب زیر زمینی را بر عهده دارند و عبارتند از:1-تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی

1- ساماندهی شرکت‌های حفاری

2- مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب

3-  ایجاد تشکل‌های آب بران و انجام حمایت‌های فنی و مالی از آنها (وزارت جهاد کشاورزی)

4- به روز نمودن سند ملی آب (وزارت جهاد کشاورزی)

5-مطالعات فرو نشست در دشت‌های کشور (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)

6-  اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی

دسته سوم:‌ پروژه‌هایی هستند که مستقیماً منجر به ذخیره سازی آب در آبخوان‌ها می‌شود و عبارتند از:

-خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی

-جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه

تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه‌ها

اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب

مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداری (وزارت جهاد کشاورزی)‌

از زمان تصویب طرح احیا و تعادل‌بخشی اقدام‌های زیر در حوزة معاونت حفاظت و بهره‌برداری صورت پذیرفته است:

1- تشکیل کارگروه‌های یازده گانه برای یازده پروژه‌ای که اجرای آنها به عهده وزارت نیرو است.

2-  تعیین ساختار مناسب و انتخاب عوامل اجرایی و هماهنگی طرح به منظور انجام هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای اجرای طرح.

3- تشکیل جلسات کارگروه‌ها به صورت منظم و هفتگی و تهیه و به‌روز رسانی دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها

4-  احصا مشکلات و چالش‌های هر پروژه توسط کار گروه‌ها و بررسی راهکارهای مربوطه

5- تهیة شکست کار (WBS) پروژه‌ها و تدوین برنامة زمانی این پروژها

6-  برگزاری جلسات و نشست‌های تخصصی با معاونان و مدیران دفاتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت‌های آب منطقه‌ای و تشکیل کارگروه‌های جانبی در خصوص پروژه‌های طرح

7-تشکیل کمیته‌های راهبردی طرح در شرکتهای آب منطقه‌ای و همچنین تشکیل شورای راهبری طرح در سطح ملی

8-    تشکیل نشست با مدیران آمور آب شهرستان‌های کشور و استفاده از نظریات آنها در اجرای طرح

9-   الزام شرکت‌ها به فعال سازی شوراهای حفاظت منابع آب استان‌ها در خصوص اجرای طرح

10-  الزام شرکت‌ها به تشکیل جلسه با خانه‌های کشاورز استان‌ها در جهت اجرای پروژه‌ها

11-  تهیة فهرست دستگاه‌ها و قوای مختلف و نقش آنها در اجرای طرح و پیگیری با آنها

12-  تهیة پیش نویس سند همکاری دستگاه‌ها و قوا با وزارت نیرو در اجرای طرح جهت تصویب در شورای عالی امنیت ملی کشور

13-  پیگیری و تصویب بودجه چند برابری برای طرح (14 برابر سال 93)

14-  تعیین سهم اعتبارات استان‌ها و تعیین دشتهای پایلوت جهت اجرای طرح در هر استا

15-  برگزاری جلسات با استان‌ها و تسهیم اعتبارات هر استان بین فعالیت‌های پروژه‌های طرح

16-  انتخاب مشاور خدمات مدیریتی طرح در شرکت مدیریت منابع آب ایران

17-  تدوین برنامه عملیاتی طرح در استان‌ها و ابلاغ جهت اجرای آن در دشت‌های پایلوت

18-  برنامة مبادلة تفاهم نامه با سازمان‌ها، نهادها و تشکل‌های داخلی و بین‌الملی جهت کمک به اجرای صحیح طرح

19-  برنامة پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه برای کنترل و نظارت بر پیشرفت ریالی و فیزیکی طرح در مقاطع

20- برنامه طراحی و استقرار سامانه نظارت و کنترل پروژه و همچنین آموزش کارشناسان مدیریت پروژه‌ها
این مهمترین اقداماتی بود که در طی حدود 1.5 سال اخیر در جهت مدیریت منابع محدود آب کشور به خصوص منابع آب زیرزمینی در حوزه حفاظت و بهره برداری منابع آب انجام شده که البته هنوز آغاز راه هستیم و انشاء الله امیدواریم که بتوانیم با مساعدت و همکاری و حمایت همه مردم و مسئولان کشور و نهادها و دستگاههای مختلف در جهت حفظ منابع ارزشمند آب زیرزمینی کشور برای نسل های آینده که منجر به بقاء، حیات و حفظ تمدن کشورمان می‌شود با عنایت خداوند رحمان موفق و موثر باشیم.

مطالب مرتبط