شما اینجا هستید

معرفی پويايی سيستم و آموزش شبيه‌سازی مسائل منابع آبی با استفاده از نرم افزار Vensim DSS

معرفی پويايی سيستم و آموزش شبيه‌سازی مسائل منابع آبی با استفاده از نرم افزار Vensim DSS

معرفی پويايی سيستم و آموزش شبيه‌سازی مسائل منابع آبی با استفاده از نرم افزار   Vensim DSS
شرح دوره
مکان و زمان برگزاری
هزینه
نمایش پوستر

عنوان دوره آموزشی: معرفي پويايی سيستم و آموزش شبيه‌سازی مسائل منابع آبی با استفاده از نرم افزار Vensim DSS

اساتيد دوره:

  1. محمد رضا جلالی: دكتراي مهندسی آب، دانشگاه علم و صنعت و مدير سابق بخش منابع مصارف آب – شركت مهاب قدس
  2. راحله افضلی: كارشناسی ارشد، مهندسي آب، دانشگاه علم و صنعت و مدير گروه برنامه‌ريزي منابع آب، بخش منابع و مصارف آب، شركت مهاب قدس

 شرح مختصر دوره:

در ابتدا مفهوم پويايی سيستم تشريح شده و پس از معرفی نرم‌افزارهايی كه بر اساس اين رويكرد توسعه يافته‌اند، نرم افزار  Vensim DSS تشريح می شود. در ابتدا نرم افزار و اجزاي آن معرفی و سپس به حل مسائل مختلف در حوضه مديريت منابع آب پرداخته می شود.

مزيت اين دوره نحوه حل مسائل كاربردی در زمينه مديريت منابع آب با استفاده از اين نرم افزار و تشريح مشكلاتی است كه كاربران ممكن است در حين توسعه مدل شبيه‌سازی با آن مواجه شود.

.............................................................................................................................................................................................................

 سرفصل‌‌های دوره:

بخش اول: معرفی پویایی سیستم: چهارشنبه ۲۴ آبان ماه، ساعت ۱۵ تا ۱۹

  1. مفهوم تفکر سیستمی
  2. مفهوم پويايی سيستم و معرفي نرم‌افزارهايی كه بر اساس اين رويكرد توسعه يافته‌اند.

بخش دوم: شبیه سازی سیستم با  Vensim DSS ، پنج شنبه ۲۵ آبان ماه، ساعت ۹ تا ۱۸

  1. تشريح نرم افزار Vensim DSS و نحوه توسعه مدل شبيه‌سازی
  2. تعريف و حل مسأله واقعی در حوضه مديريت منابع آب

 مخاطبين دوره:

كارشناسان شركت‌های مشاور و آب منطقه‌ای ، محققين و دانشجويان

...................................................................................................................................................................................................................

مدت زمان دوره (ساعت): ۱۲ ساعت

دوره‌هاي پيش‌نياز جهت حضور در دوره:

از انجاكه مسائل در حوضه منابع آب می باشد، صرفا آشنايی با مفاهيم آبی كفايت مي‌كند.

تجهيزات موردنياز دوره:

رايانه شخصي كه نرم افزار بر روی آن نصب شده باشد، كفايت میكند. فايلها از طريق فلش در اختيار شركت كنندگان قرار خواهد گرفت.

محتواي قابل ارائه:

فايل ارائه كه دربرگيرنده سرفصلهای فوق است در يك فلش در اختيار قرار داده خواهد شد.

نحوه ارزيابي:

كار عملي شامل شبيه‌سازی يك مساله ساده و تحليل نتايج پس از پايان دوره ۱۲ ساعته و ارسال آن برای موسسه

زمان برگزاری: ۲۴ و ۲۵ آبان ماه 

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف

ثبت نام دانشجویی: ۲۴۰.۰۰۰ هزار تومان 

ثبت نام عادی: ۳۶۰.۰۰۰ هزار تومان 

مهلت ثبت نام:  شنبه ۲۰ آبان ۹۶