شما اینجا هستید

مروری بر مسایل حقوقی و قانونی در گردشگری آب

مروری بر مسایل حقوقی و قانونی در گردشگری آب

در این دوره به بررسی وجوه اقتصادی صنعت گردشگری به ویژه حوزه های مختلف آن از جمله گردشگری آب پرداخته خواهد شد.