شما اینجا هستید

مشارکت عمومی-خصوصی در طرح‌های صنعت آب

مشارکت عمومی-خصوصی در طرح‌های صنعت آب

شرح دوره
اطلاعات تکمیلی
نمایش پوستر

مشارکت بخش عمومی-خصوصی در صنعت آب در کشور‏های در حال توسعه گزین‏ه ای مورد توجه است. در مشارکت بخش عمومی- خصوصی تحقق منافع هر دو طرف عمومی وخصوصی در نتیجه نهائی پروژه ‏ها بسیار حائز اهمیت است و باید در طراحی متن قراردادها مورد توجه قرار گیرد. هر چند افزایش کارائی و بهبود کیفیت خدمات از علل مهم همکاری با بخش خصوصی است، امّا بهبود جریان مالی و افزایش سرمایه ‏گذاری مهمترین علت این نوع قرارداد‏های همکاری است. 

سرفصلهای دوره:

 

  • بررسی ضوابط و مقررات مشارکت عمومی خصوصی در بخش آب
  • انواع مدلها و الگوهای قراردادی قابل پیاده سازی در بخش آب
  • چرخه عمر پروژه ها (از تعریف تا انجام)
  • نکات قراردادی و حقوقی (فرایند ارجاع، مناقصه، مزایده، تضامین و ...)