شما اینجا هستید

نشست نقد و بررسی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی

نشست نقد و بررسی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی

نشست نقد و بررسی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی
شرح دوره
هزینه
مکان و زمان برگزاری
نمایش پوستر

نشست نقد و بررسی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، نشست ششم از سلسله نشست‌های تخصصی موسسه تحقیقات آب، روز سه‌شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ در موسسه تحقیقات آب برگزار می‌شود.

اعضای پنل:

  • مهندس مصطفوی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران
  • مهندس فاضلی، دبیر احیا و تعادل‌بخشی شرکت مدیریت منابع آب ایران)
  • مهندس سرافرازی، مدیرکل دفتر امور آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
  • مهندس نوری اسفندیاری، دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران
  • دکتر نخعی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
  • دکتر سعید مرید، عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

هزینه نشست:
ثبت نام عادی: 40000 تومان

ثبت نام دانشجویی: 20000 تومان

مکان برگزاری: تهران، حکیمیه، بلوار شهید عباسپور، موسسه تحقیقات آب

زمان برگزاری: سه‌شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸

نشست نقد و بررسی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی