شما اینجا هستید

دوره های آموزشی

آشنایی با اصول و مهارتهای فهم متون تخصصی مدیریت آب
بزودی
برگزار شده
برگزار شده
برگزار شده
بزودی
برگزار شده
آشنایی مقدماتی با پویایی سیستم و  آموزش نرم افزار VENSIM
برگزار شده
برگزار شده
برگزار شده
نشست نقد و بررسی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی
برگزار شده
ضرورت ها و چالش های تعیین حد و بستر سواحل دریای خزر
برگزار شده
انتقال آب دریای خزر، فرصت ها و چالش ها
برگزار شده
بارورسازی ابرها، چالش ها و انتظارات
برگزار شده
کارگاه طراحی مسیر زندگی
برگزار شده
نشست آب آمایش آب محور
برگزار شده
 نشست علمی "تالاب مرزی هورالعظیم"
برگزار شده
نشست واکاوی دیپلماسی آب در ایران
برگزار شده
معرفی پويايی سيستم و آموزش شبيه‌سازی مسائل منابع آبی با استفاده از نرم افزار   Vensim DSS
برگزار شده
کارگاه آموزشی تعاملی نقش ردپای آب و تجارت آب مجازی در جهانی سازی مدیریت آب
برگزار شده
كارگاه آموزشی نقش ردپاي آب و تجارت آب مجازي در جهاني‌سازي مديريت آب
برگزار شده
آشنایی با فناوری سنجش از دور و کاربرد آن در پایش و مدیریت حوضه‌های آبریز
برگزار شده
مدل‌سازی کمی و کيفی جریان آب زيرزمينی با مدل عددی MODFLOW تحت اينترفايس GMS
برگزار شده