شما اینجا هستید

كارگاه آموزشی نقش ردپای آب و تجارت آب مجازی در جهانی‌سازی‌مديريت آب

كارگاه آموزشی نقش ردپای آب و تجارت آب مجازی در جهانی‌سازی‌مديريت آب

كارگاه آموزشی نقش ردپاي آب و تجارت آب مجازي در جهاني‌سازي مديريت آب
شرح دوره
هزینه
مکان و زمان برگزاری
نمایش پوستر

در اولين كنفرانس بين المللی آب مجازی ؛  تهران ؛  10 ارديبهشت‌ماه 1396

عناوين اصلی:

-         مبانی و مفاهيم ردپای آب

-          ابعاد جهانی مديريت آب از طريق تجارت محصولات پر مصرف آب و آثار آن

-         منافع و مزايای تجارت آب مجازی

-         امنيت غذايی در برابر وابستگي غذايی در سطح ملی

 

مدرسين:

تیم تحقیقاتی پروفسور آرين هوكسترا (بنيان‌گذار مفهوم ردپای آب) :

- دكتر حميده نوری

- مهندس ريك هوگبوم

 در اولين كنفرانس بين المللي آب مجازي ؛  تهران ؛  9 و 10 ارديبهشت‌ماه 1396

 

ثبت‌نام با تخفيف وي‍ژه خانه آب ايران:

دانشجويان: 160 هزار تومان

سايرين : 255 هزارتومان

به شركت‌كنندگان در كارگاه، گواهينامه‌ای از طرف دانشگاه Twente با امضاء پروفسور هوكسترا اعطاء خواهد شد.

زمان:

10 ارديبهشت‌ماه 1396

ساعت 10:30 الی 13:30

 

آدرس :

خيابان طالقانی، بعد از تقاطع موسوی، ساختمان جديد اتاق بازرگانی، طبقه هشتم

پوستر کارگاه