شما اینجا هستید

چالش های تعیین حد بستر و حریم در دریای خزر

چالش های تعیین حد بستر و حریم در دریای خزر

ضرورت ها و چالش های تعیین حد و بستر سواحل دریای خزر
شرح دوره
هزینه
مکان و زمان برگزاری
نمایش پوستر

سلسله نشست های تخصصی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

نشست پنجم: "چالش های تعیین حد بستر  و حریم در دریای خزر"

 

اعضای پنل تخصصی

سرکار خانم مهندس جعفری- مدیرکل محترم دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران
جناب آقای دکتر مدنیان- مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران
جناب آقای مهندس خلیلی- مدیرکل محترم مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی
جناب آقای مهندس توفیقی- مدیرکل محترم دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و
آبخیزداری کشور
جناب آقای مهندس حبیبی شمس- سربازرس آب و آبفای سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای مهندس سیاوش شمسی‌پور- معاون دفتر مدیریت سواحل سازمان محیطزیست کشور

 

هزینه ثبت نام: 35 هزار تومان

چهارشنبه 13 آذر 98

ساعت 14 الی 17

موسسه تحقیقات آب