جشنواره آثار خبری
در حوزه تالاب   اطلاعیه ها

فراخوان شماره یک برگزاری جشنواره آثار خبری خوزه تالاب


نکته مهم: انتشار آثار خبری ارسالی (گزارش، عکس یا فیلم خبری) در خبرگزاری ها و نشریات، یکی از پارامترهای موثر در انتخاب آثار برتر بوده و ضروری است لینک آن در توضیحات اثر آورده شود. همچنین آثاری که در یک سال اخیر منتشر شده باشند، امتیاز ویژه دارند.

   اخبار فوری

جشنواره آثار خبری در حوزه تالاب پاییز 1399 برگزار میگردد


1 / 3
آثار عکس
2 / 3
آثار فیلم
3 / 3
آثار متنی

   سلسله وبینارهای آموزشی فعالین رسانه های مرتبط با آب و تالابورود کاربر   

355 نفر

کل آثار ارسالی
127

آثار عکسی
193

آثار متنی
35

آثار فیلمی
برگزار کنندگان