شما اینجا هستید

چالشهای سازگاری با کم آبی

((چالشهای سازگاری با کم آبی))

رویداد ملی سازگاری با کم آبی فرصتی برای واکاوی چالش های فن آورانه، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی سازگاری با کم آبی است از طریق فرم زیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و برگزار کنندگان رویداد را در شناسایی چالش ها و جهت دادن به بحث های نشست ها یاری کنید. برای این منظور، طلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده، سپس گزینه ارسال اطلاعات را کلیک نمایید؛ در غیر اینصورت بر روی گزینه "بازگشت به صفحه اصلی" کلیک کنید:

اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی/ نام سازمان/ نام شرکت*شماره تماس *ایمیل*