شما اینجا هستید

تجارب باروری ابرها در ایران و جهان

تجارب باروری ابرها در ایران و جهان

بارورسازی ابرها در جهان

سازمان جهانی هواشناسی بعنوان متولی امر تعدیل آب و هوا بیانیه هایی درخصوص وضعیت تعدیل آب و هوا صادر کرده است که هر چند سال یک بار آن را براساس آخرین یافته ها و نتایج پروژه های علمی، تحقیقاتی و عملیاتی بروز می کند. هم‌اكنون در تعدادي از كشورهاي پيشرفته دنيا فعاليتهاي تعديل آب و هوا بصورت پيمانكاري توسط شركتهاي خصوصي و به درخواست موسسات دولتي یا خصوصي اجرا مي‌گردد که در بیانیه ۱۹۹۲ میلادی سازمان جهانی هواشناسی درصد افزایش بارش از سیستم های ابرهای کوهستانی در دوره زمستان و بهار، ۱۵-۱۰ درصد و در شرق دریای مدیترانه ۱۳ تا ۱۵ درصد ذکر شده است. ادامه مطلب…

 

بارورسازی ابرها در ایران

مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها با توجه به ماده ۱۹ قانون ملی شدن آبها مصوب سال ۱۳۴۷ که در آن تصریح نموده است وزارت آب و برق موظف به تأمین آب از طریق بارورسازی ابرها می باشد و مواد ۲۴ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و با عنایت به مصوبه شورایعالی امنیت ملی (ضمیمه ۱) و صورتجلسه فیمابین وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور (ضمیمه ۲) که در آن بارورسازی ابرها بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است در سال ۷۶ با دستور ریاست جمهوری وقت با هدف استحصال بیشتر بارش از منابع آب جوی در استان یزد تأسیس گردید. ادامه مطلب …

 

منبع: وبسایت مرکز تحقیقات و مطالعات  باروری ابرها/  http://wmir.ir/fa