شما اینجا هستید

مواد و روش‌ها در بارورسازی ابرها

مواد و روش‌ها در بارورسازی ابرها

مواد مورد استفاده در باروری ابرها

ماده باروری یکی از عوامل بسیار مهم در تعیین نتیجه باروری ابرها می­ باشد. مواد گوناگونی تاکنون بعنوان عامل بارورکننده در سراسر جهان بکاررفته است. در این میان یدید نقره و یخ خشک در پروژه های میدانی و آزمایشگاهها بگونه­ ای فراگیر مورد استفاده قرار گرفته است، علاوه بر یدید نقره در سالهای اخیر از انواع مواد جاذب الرطوبه و مواد آلی نیز بطور آزمایشگاهی و عملیاتی بدین منظور استفاده شده­ است که در این گزارش به معرفی این مواد و نحوه عملکرد آنها در فرایند تولید بارش پرداخته میشود. دسته­ های مختلف عاملهای باروری (همگن، ناهمگن و آلی اعم از همگن و ناهمگن ) و نیز گروه چهارم عامل­ ها یعنی مواد جاذب الرطوبه (جاذب آب) بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند. ادامه مطلب …

 

روش های باروری ابرها

روش‌ باروری ابرها عبارتی است که جهت انتخاب مواد مناسب باروری و شیوه توزیع و رساندن این مواد به ابر به‌کار می‌رود. در تعیین بهترین روش برای یک پروژه معین باروری، تصمیمات متعددی می‌توان اتخاذ نمود. برای‌مثال چه نوع ماده باروری مورداستفاده قرار گیرد؟ برای باروری از ژنراتورهای زمینی یا هوایی یا ترکیبی از هر دو استفاده شود؟ چه مقدار ماده باروری به‌کار رود؟ برای باروری مناسب منطقه هدف به چند ژنراتور زمینی یا هواپیمای باروری نیاز است؟ ادامه مطلب …

 

منبع: وبسایت مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها/  http://wmir.ir/fa