شما اینجا هستید

گزارش مصور آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در شهریور 1394

گزارش مصور آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در شهریور 1394

مطالعات " تهیه نقشه بسیمتری دریاچه ارومیه و برآور نرخ رسوبگذاری آن در فاصله سال‌های 1392 تا 1394 با استفاده از فناوری سنجش از دور و عملیات میدانی" طی قرار دادی توسط شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران به موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو محول گردید؛ هدف از انجام این پروژه، تهیه نقشه عمق سنجی دریاچه ارومیه در اواخر تابستان 1394  و برآورد میزان رسوبگذاری نمک در بخش‌های مختلف دریاچه ارومیه بین سال های 1392 تا 1394 بوده است.