شما اینجا هستید

دریاچه ارومیه

وضعیت کنونی دریاچه ارومیه/ سعید جباری
وضعیت کنونی دریاچه ارومیه

تراز دریاچه ارومیه در پایان سال آبی 95-94 نسبت به پایان سال آبی 94-93 بیشتر بوده است؛ در نتیجه، هم اکنون دریاچه در فاز تثبیت قرار دارد.

+ بیشتر بخوانید

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه/سید کاظم حسینی
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه

استمرار وضعيت خشكي درياچه اروميه و تعهد دولت به حل اين بحران ملي زيست‌محيطي، تصويب تشكيل "كارگروه نجات درياچه اروميه" را در تاريخ 27 مرداد ماه 1392 در پي داشت. 
+ بیشتر بخوانید

عوامل موثر در بروز بحران دریاچه ارومیه
عوامل موثر در بروز بحران دریاچه ارومیه
  •  برداشت بیش از حد مجاز منابع آب تجدید‌پذیر حوضه
  •  توسعه نامتوازن بخش کشاورزی در حوضه
  •  تغییرات اقلیمی و خشکسالی
روند تغییرات دریاچه ارومیه/محمد حمیدی
روند تغییرات دریاچه ارومیه

 پس از دوران پرآبي آن در سال 1374، شروع گرديده و در طي بيست سال، تراز درياچه بيش از 8 متر افت كرده است.

+ بیشتر بخوانید

حوضه آبریز دریاچه ارومیه/ رامین محمدی
حوضه آبریز دریاچه ارومیه

 با مساحت 51876 کیلومتر مربع یکی از شش حوضه آبريز اصلي کشور است.

+ بیشتر بخوانید