شما اینجا هستید

شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی

شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی

شناسنامه گزارش

 کارفرما (سازمان) : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- دفتر مطالعات زیربنایی (گروه آب)

تهیه تدوین: مهدی مظاهری، نرجس‌السادات عبدالمنافی

مدیر مطالعه: جمال محمدولی سامانی

تاریخ: 1393/09/04

شماره مسلسل گزارش: 14013