شما اینجا هستید

تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن

ردیف موسسه/شرکتتلفنعضو انجمن
1پلی اتیلن سمنان 02166916468*
2گسترش پلاستیک 21888102290*
3انهار حیات کرمان02188660375*
4صنایع پلاستیک جهاد زمزم02188938731*
5فراز پلیمیر فردوس02188107301*
6تولیدی گاز لوله02188037804*
7رام پلاست شرق05137640025*
8خوشنام خراسان05138444448*
9لوله و اتصالات وحید02188523436*
10کاسپین لوله طبرستان01133372101*
11لوله و پلی اتیلن بوکان04446433444*
12مهرآوند مشهد05132253884*
13آوند پلاست کرمان02144201516*
14آبرسانان کرمان 03434288062*
15آبیاری و آبرسانی I.E.M02188548984*
16دنا صنعت07413380733*
17رسا لوله پاسارگاد02122360542*
18صنایع پلاستیک پارس 02188758832*
19گاز و لوله سپید افروز 07136307536*
20گروه صنعتی آب لوله 03132662635*
21آبان فلات 07132229921*
22توسعه صنایع پلاستیک ایران02188738051*
23روداب پلاست کرمان 02144810331*
24صنایع تولیدی والا پلیمر نوین02122851416*
25تولیدی و بازرگانی انوشا پرشیا 02188302061*
26دنیز پلاست بند شرفخانه 04142494525*
27صنایع پلی اتلین کرمان 03432750199*
28صنایع پلیمر پارس07138309001*
29لوله اتصالات P.F.P03136611001*
30مجد ایرانیان07137742391*
31بسپار صنعت پژوه02188605018*
32پارس اتیلن کیش 02188202054*
33اتصالات و لوله پلی اتیلن آبادان (الپا)06133334865*
34پلارک پلاستیک 02144431922*
35پلی اتیلن ادمان 03137751461*
36تولیدی زرخیزان 02188436424*
37سلسه آب حیات کرمان 02188031357*
38مقاومت بندر 17134384198*
39ویژگان بسپار شرق 03433286337*
40پارس پلی اتیلن جنوبی02188517072*
41پایپ اتیلن 02188710206*
42آبدشت شهرکرد03833338135*
43سپاهان پویه 03132206752*
44صانع مشهد 05136583331*
45پلی اتیلن گستران البرز02188196607*
46شهراب گستران اروند02188744062*
47خزر کاوه گستر مروارید01133681611*
48شیراز جم گستر07132345595*
49توسن صنعت آپادانا 03195010523*
50سو گستر ماماهان 08138281621*
51صنایع تولیدی حافظ پلاستیک 02155690446*
52لوله گستر گلپایگان03157248150*
53آبریزان کرمان 03432721419*
54تک ستاره گلپایگان 03157248242*
55پلی اتیلن سهند آسا04136375071*
56پلی لن 08334271496*
57ساقه طلایی اسفراین 05837217701*
58صنایع گرانول حجت امین 05433592006*
59لوله فولادين كوير 02182431000*
60آروين تاژ 03136290992*
61لوله‌ و پروفيل‌ قزوين‌ 02188787892*
62صنايع فولاد هيربد زرنديه 02188575125*
63پروفيل‌آسيا03132212772*
64 مجتمع صنعتي لوله زرد كوه02182431000*
65لوله و پروفيل سپنتا تهران 02166250483*
66نورد و لوله‌ سپنتا اهواز 06133396070*
67 لوله و پروفيل كيهان02126641733*
68لوله و پروفيل وحدت خزر 01333884591-6 *
69لوله و پروفيل اميد البرز 02188100201*
70ساخته هاي فلزي اصفهان 03138788249*
71گروه‌ صنعتي‌ سپاهان‌ 02188739010*
72پروفيل سينا شرق 05137661270*
73فولاد سازان سپاهان 03136276909*
74فولاد فرم صفه 03153440440*
75شركت نورد لوله سمنان 00002187250*
76پروفيل‌ يزد 03535211010*
77تعاوني  فولاد علويجه‌ 03142412961*
78 لوله و پروفيل آريا افق پاسارگاد02156232311*
79شركت‌ لوله‌ و پروفيل‌ آرياوا 02122015727*
80 پروفيل پارسيان هرندي03133861110*
81نورد و لوله سپنتا مرند 04142223025*
82فولاد مهر سهند 04134329161 _9 *
83 متين پيروز سپاهان03135580741*
84شركت لوله نورد اكباتان 02188502114*
85صدرا پروفيل تهران 00002187724*
86پروفيل مشهد 05137232942*
87فولاد صنعت كاوه قم 02533343981*
88پروفيل فولاد آپادانا 03135722920*
89لوله و پروفيل كاوه لنجان 03152251332*
90توليدي كيان پرشيا 02122256351*
91پروفيل گل نرده 02156545794*
92صنايع نورد ميلاد يزد 03537272940*
93جويبار لوله‌ 01142563101*
94مبتكران صبا 03137474445-8 *
95ميامي فولاد شرق 02136465610*
96سپاهان سقف 03152664333*
97فولاد غرب ازنا 06643438650*
98لوله و پروفيل برجسازان ساوه 08642345338*
99پروفيل كاوه كشاورز 08642345678*
100دژ كيان 02122173232*
101پروفيل كچو 03152664500*
102توليدي صنعتي سپاهان‌ سخت 03152664460*
103پروفيل فولادي اصفهان 03133770200*
104جهان پروفيل پارس 02188603201*
105نوانديشان دورود 06643246069*
106نورد كاران ساوه 08642345338*
107قائم پروفيل رازي 02188603201*
108فولاد صنعت مهر ياران 02133119551*
109كيان شهركرد 03132359296*
110فولاد گستر حداد كچو 03136610754*
111شركت فولاد ماهان سپاهان 03152373010*
112به فلز سپاهان 03132121264-8 *
113شركت جهان‌نماي اصفهان 03145642050*
114لوله و پروفيل ساوه ساز 08642480369*
115نورد لوله و پروفيل صابري 02136425192-8 *
116صنايع لوله و پروفيل كرمان 03432123639*
117پروفيل هزاره صدف دليجان 08644247500*
118لوله و پروفيل كليشاد 03152373650*
119لوله و پروفيل كوير خراسان 05632239181*
120تارا فولاد آسيا 03132240160*
121سرير صنعت امير 03135721064-8 *
122شرکت نورد و لوله صفا 02188955608*
123لوله و پروفيل اروميه 04433744262*
124لوله گاز و پروفيل چي‌چست 04433744723-6 *
125نورد لوله خاورميانه 04432723673*
126کارخانجات دنياي‌فلز 02188552600*
127گروه ملي فولاد ايران 02188854112*
128كارخانجات نورد و پروفيل ساوه 02188959090*
129لوله‌ سازي‌ اهواز 02188732464*
130فولاد صنعت مهدي 00000218747*
131کارخانجات نورد لوله‌ ياران‌ 00000218747*
132رازي اسپادانا 03153323231*
133شركت صنعتي نيكان پروفيل 03135722828*
134سپهر فولاد اصفهان 03145643730*
135فولادگران امروز 03153323501*
136لوله و پروفيل استوار صحرا 03136640220*
137پروفيل تهران شرق02136465610*
138لوله سازي پاسارگاد اصفهان 03145642050*
139نمونه صنعت همدان 08138263045*
140آذرتيماس 04142544472*
141بوذرجمهر صنعت 00000212346*
142شركت آريا صنعت دليجان 08644277225*
143لوله و تجهيزات سديد 02188549515*
144تعاوني توسعه بخش اسالم 01344291082*
145استحكام گستر بروجرد 06643242233*
146لوله و پروفيل فتح جاويد اصفهان 03145642898*
147پروفيل لن 03136274724*
148گروه صنعتي درپاد تبريز 04133467511*
149امين نويد سپاهان 02133951134*
150شركت  پروفيل مهيار سپاهان 03136204994*
151شركت پروفيل پايا اصفهان 03145642810*
152شركت نگين شمس آرا 02156232397*
153شرکت لوله و پروفیل صفاطوس 02142729200*
154پروفيل محكم لوله 02637777065*
155شركت‌ صنعتی باختر فلز 08334271648*
156لوله سازي ماهشهر 02122269978*
157شركت توليدي خاور صنعت هما 02177716720*
158شركت جهان كار اصفهان03136631283*
159شركت لوله و پروفيل اصفهان 03136204994*
160گروه صنعتي آمل 02188505674*
161شركت پروفيل البرز كوير يزد 03537263020*
162شركت توليدي بازرگاني صباح 02122511178*
163شركت در و پنجره سازان نيشابور 05142221252*
164لوله و پروفيل آرمين فلز بناب 04137798585*
165اتحاديه تعاوني هاي مازندران 01133116654*
166ثابت سهند 04132866165*
167شركت نورد بهار بجنورد 05832314040*
168لوله و پروفيل آمل 02188505674*
169پروفيل فلزي ايران 02166208550*
170نورد لوله و پروفيل اصفهان 3133204106*
171گروه صنعتي سديد 02122269979*
172لوله سازي كالوپ 02188728390*
173پارس فلز گيلان 01333245050*
174شركت الوند پروفيل ايرانيان 02156235437*
175صنایع نورد فولاد هما 02144190244*
176شرکت ایران اسپیرال 02188377467*
177شرکت صنایع فولاد ماشین 01134775523*
178پارس فولاد نكا(پروفيل بهشهر) 02144116544*
179آدنيس صنعت شمال ١١٤٤٢٠٤٢٠٧*
180نورد و لوله آذربايجان 04134456683*
181شركت اگزوز خودرو خراسان 05142473506*
182آهن و فولاد جهان سپاهان 04134402000*
183نورد لوله قائم 02166207887*
184پرشين فولاد ابهر 02435222711*
185نورد لوله و پروفيل خراسان 05132463219*
186فولاد کوهپایه 02188728390*
187پويا لوله زاينده رود 03136283860*
188كسري فلز اشرفيه 01342850490*
189فولاد فرم سپاهان 03153355526*
190راهبران پترو فولاد 03355373074*
191پوشش لوله رضا 01144203312*
192لوله های دقیق کاوه 02188672700*
193کوثرصنعت اسپادانا 03136616151*
194فولاد گستر آتنا 02188652048-9 *
195لولیه و اتصالاتن پلی اتیلن کشاورز03134619002*
196آبگستر مازندران 02188028071*
197آبیاری کویر02188676377*
198دینا پلیمر صفاهان 03136282001*
199شکوه نورین02435284429*
200لوله و پروفیل رفسنجان 03434288873*
201میراب اصفهان 03153323521*
202نهر باران زاگرس08432234422*
203باران پل اراک 08633283910*
204پلی اتیلن کوثر بندر شرفخانه 04142493402*
205کیوان پلاستیک 03153225554*
206لوله گستر خادمی02156456520*
207آب نهالان خلیج فارس 07137134576*
208اروند کاریز04136373446*
209الوند پلاستیک 08735223846*
210انهار پلاستیک کرمان 03434264407*
211اصفهان قطره (واحد تولیدی تیموری نجمی)03152373126*
212اروم سار آب04432430923*
213آبگستر 01732164800*
214آبیاری قطره ای اصفهان پوشان 03132339073*
215بهین لوله سپاهان 03136642939*
216پارس قطران شکوهیه 02537834040*
217پارسیان لوله ایرانیان 02188520610*
218پترو صنعت نجف آباد03195025031*
219پلی آوند اصفهان 03134418980*
220پلی اتیلن صبا لوله آذر میانه04152244101*
221پویا شیراز 02122764453*
222سیال سمن سسکو 02333653420*
223صنایع پلاستیک کامور03432132624*
224گسترش آبیاران لوله رفسنجان 03434330101*
225لوله شرق آسیا 05156526600*
226لوله و اتصالات مبارکه 03136268449*
227میزاب لوله طوس 05146139550*
228یزد پلی اتیلن  کویر (آدیش یزد)03532553460*
229آبشار لوله زنجان 02432385092*
230دشت لوله کردستان 08733150145*
231پلی غرب اتصالات ایرانیان 02122272121*
232کمند تاب08334276595*
233آبرسان نوید زنجان 02188527940*
234آبرسانی دشت زاینده رود03132225332*
235زرین لوله کمیجان08633688992*
236یاشیل قطره 02432221966-8*
237آبراهه گستر نیشابور 05143352792*
238آذر آوند04133353893-4*
239زاگرس پلاست غرب 08735250249*
240سرو آب سروستان 07137847662*
241صنایع پلاستیک آرم 05414517171*
242مروارید صدف زاینده رود (لوله کشتزاران)03136518983*
243آب بارش سپاهان 03135724301*
244باران مهر پارس 07136291259*
245پارس پلیمر سبلان 04523626666*
246آب بان پاسارگاد نقش جهان 03152373129*
247آبنوس الوند08138265060*
248ارغوان غرب 08132640429*
249تعاونی پارس آب صنعت شیراز 07137827714*
250عدالت گستر دره شهر 08425222955*
251مانا پلیمر البرز02188535935*
252نهرین لوله آریا 08736323473*
253بابک صنعت غرب 08334733962*
254پلاست گستر گلپایگان 08633690799*
255پلیمر کوهسار08658446280*
256رستاق پلیمر 07158606022*
257ساحل زاینده رود مبار که 03153355503*
258یکان پلیمر 02188612554*
259بدیع صفاهان03134701706*
260پل یاتیلن دیان پلاست04142485516*
261لوله سازی رزاقی 02155572819*
262مهر آب حیات صنعت کرمان 03433386544*
263صنایع پلی اتیلن اردکان 03532227763*
264صنایع گسترش لوله اراک پلاب08633572251*
265کوهسیل خوانسار03157236935*
266لوله سازی آوید02166434426*
267کبیر لوله دره شهر 08435228715*
268پلی اتیلن کویر صحفه 03135724260*
269پولاد پلاستیک خراسان رضوی 05143268348*
270پویا شیمی جنوب 07734222214*
271خاوران پلاستیک شهریار 04134329519*
272دریا لوله کردستان 08735232853*
273دریستن 03833349491*
274صنایع آران پلیمر آوند04533873048*
275نوین لوله قائن05632531560*
276هادی آب سپاهان 03136624172*
277آبنتین سپاهان شط03135722707*
278تعونی پلاستیک سازان ملایر 08132345079*
279توسع کشاورزی سبز دشت اردبیل 04532327766*
280حیات گستر اکباتان 08132662334*
281لوله و اتصالات کشت بان 03152373006*
282ونداد لوله خزر 01143433343*
283آب حیات فرتاک 02188553701*
284پلی دشت شهرکرد03833347949*
285تعاونی نورین بنیاد 02435750841*
286جهد لوله خراسان 51372590500*
287سبز آب لوله سپاهان 03132339622*
288سهیل ستاره سپاهان03135724194*
289صنایع پلی اتیلن آباده 07144354912*
290صنعت سبز خرمشهر 06132739251*
291قطران دریای گیل 01322882410*
292آخار اروین آذربایجان 04436523572*
293پارس حیات کویر 03433386408*
294سپهر آبرود آپادانا 03142280242*
295سیال گستر مهران 08432240129*
296صبا لوله زنجان 02432221749*
297کوشا پلاستیک میهن (ملایر)08132223642*
298لوله گستر سنندج 08733291042*
299مهراب امید پاسارگاد 07282241500*
300آبراه دشت مرکزی 08633553416*
301افلاک سهند 02188976853*
302باران پلیمر اسپادانا 03133389168*
303تکاب لوله زفره 03132366673*
304سیب آور 01735753550*
305قطراب گچساران 07432310507*
306قطره باران جنوب 07432224357*
307اروم پلاست اولدوز04432415310*
308آبرسانی امید داراب 07153644114*
309پلیمر صنعت یاسوج 07433243476*
310پلیمر کبودان ارومیه 04432327722*
311زاگرس پلیکا همدان 08134383747*
312صنایع پلاستیک کوثر گهر 06643235013*
313نم بارش تهران 02122586285*
314پلی اتیلن جابری 08435722136*
315پلی پارس زاگرس 08334306115*
316تعونی آبراه سازان بهشهر 01134625454*
317تولیدی لوله و اتصالات دربند بدره 08435722136*
318سهند گستر بروجرد 06622622564*
319کاسپین لوله سپاهان11347151563*
320مرند گهر04142225506*
اشتراک مطلب در: