شما اینجا هستید

اخبار و رویدادها

اخبار

مطالعه موردی پروژه گاپ و سد ایلی‌سو
13 شهريور 1396 - 15:25
این یادداشت با هدف معرفی اجمالی پروژه بزرگ توسعه منابع آب ترکیه (گاپ) و سد ایلی‌سو به‌عنوان یکی از اجزای مهم این پروژه و بررسی اثرات احتمالی آن بر منطقه به رشته تحریر در آمده است.
برداشت آب های زیرزمینی، خط قرمز کشور
12 شهريور 1396 - 20:43
برداشت از آب‌های زیرزمینی خطر بحران آب در ایران را بیشتر کرده تا جایی که بسیاری از مسوولان تاکنون نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند، همین مساله نیز موجب شده که بحران آب در صدر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه قرار بگیرد
 آب شیرین‌کن‌ها، کام آبخوان‌ها را تلخ می‌کنند
گزارشی از تاثیر بکارگیری تکنولوژی نامناسب در مرگ تمدن ایران:
12 شهريور 1396 - 20:37
برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و افت سفره آب‌ها سبب شده است که کیفیت آب آبخوان‌ها به شدت افت کرده و شور شوند. این مسئله پسته‌کاران را ترغیب کرده است که برای حفظ سرمایه‌های خود به نصب آب شیرین‌کن بر روی چاه‌های کشاورزی روی بیاورند

رویدادهای اخیر

روز برگزاری: 
3 آبان 1396
پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
روز برگزاری: 
22 آبان 1396
اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب
روز برگزاری: 
28 آذر 1396
دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا
روز برگزاری: 
8 اسفند 1396