شما اینجا هستید

آبهای زیرزمینی

وضعیت منابع آب کارستی در ایران- خانه آب ایران
روز برگزاری: 
23 دى 1395
منابع آب «کارستی» از جمله منابع حیات‌بخش کشور در زمینه کاهش بحران آب است؛ از این رو محققان سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی مطالعاتی را در زمینه این منابع اجرایی کردند که به نتایج مهمی در این زمینه دست یافتند.
برگزاری اولین نشست کمیته راهبری آماربرداری سراسری دور سوم منابع آب کشور-  خانه آب ایران
روز برگزاری: 
19 دى 1395
برگزاری اولین نشست کمیته راهبری آماربرداری سراسری دور سوم منابع آب کشور
مجازات دو تا پنج سال حبس براي حفرکنندگان چاه آب غيرمجاز
روز برگزاری: 
13 آذر 1395
مديرکل دفتر نظام هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفا وزارت نيرو گفت: پيشنهاد اين وزارتخانه که در انتظار نوبت رسيدگي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، مجازات دو تا پنج سال حبس براي حفرکنندگان چاه آب غيرمجاز است.
تداوم برداشت از آبهای زیرزمینی، خطر فروچاله ها را افزایش خواهد داد.
روز برگزاری: 
25 آبان 1395
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو نسبت به خطر فرونشست زمین، ایجاد فروچاله و لغزش زمین در تهران بر اثر تداوم برداشت از آب های زیرزمینی و بازگشت نداشتن بخشی از پساب تصفیه خانه ها به آبخوان های اصلی شهر، هشدار داد.
وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی در استان چهار محال بختیاری
روز برگزاری: 
23 آبان 1395
91میلیون مترمکعب آب درسفره های زیرزمینی چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی می شود.
قنات‌های تهران سامان می‌یابند
روز برگزاری: 
23 آبان 1395
رئیس مرکز زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام شناسایی ۵۱ هزار میله قنات رها شده در پایتخت از ساماندهی قنوات با تشکیل کمیته تدقیق خبر داد.
بیلان منفی ذخایر آب زیرزمینی
روز برگزاری: 
23 آبان 1395
بیش از 300 دشت از 609 دشت کشور به عنوان «دشت ممنوع» اعلام شده است که در آنها بیش از اندازه از سرمایه ذخیره راهبردی آب استفاده می شود و به همین دلیل، سالانه نزدیک به پنج میلیون متر مکعب بیلان منفی را شاهدیم.