شما اینجا هستید

کنگره ملی

کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضلاب
روز برگزاری: 
26 بهمن 1395
انجمن آب و فاضلاب ایران اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری کنگره های سنواتی تحت عنوان "کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران"، با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دانشگاه های کشور نموده است.