شما اینجا هستید

دریای خزر

اولین همایش ملی بررسی علمی انتقال آب بین‌حوزه‌ای با نگاه ویژه به انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی ایران
روز برگزاری: 
1 شهريور 1396
اولین همایش ملی بررسی علمی انتقال آب بین‌حوزه‌ای با نگاه ویژه به انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی ایران در شهریور 1396 در دانشگاه گیلان، پژوهشکده دریای خزر برگزار می‌شود.
ضرورت تعادل بخشیِ استراتژیکیِ بیلان آبی دریای خزر
روز برگزاری: 
5 آبان 1395
آسیب‌های ناشی از نوسانات شدید و بسیار تند سطح تراز آب دریای خزر بیانگر ضرورت تدوین برنامه های استراتژیکی برای همسان سازی یا تعادل بخشی بیلان آبی دریای خزر در ابتدای قرن بیست و یکم است.
وضعیت تامل برانگیز دریای خزر
دریای خزر دارای اكوسیستمی حساس است كه اكنون در شرایط بسیار خطرناكی قرار دارد، وضع خزر از حدود ١٧‌سال پیش قابل‌تامل شده است