شما اینجا هستید

دریای خزر

اولین همایش ملی بررسی علمی انتقال آب بین‌حوزه‌ای با نگاه ویژه به انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی ایران در شهریور 1396 در دانشگاه گیلان، پژوهشکده دریای خزر برگزار می‌شود.
روز برگزاری: 
1 شهريور 1396
مکان برگزاری: 
گیلان، دانشگاه گیلان، پژوهشکده دریای خزر
برگزارکننده: 
پژوهشکده دریای خزر
آسیب‌های ناشی از نوسانات شدید و بسیار تند سطح تراز آب دریای خزر بیانگر ضرورت تدوین برنامه های استراتژیکی برای همسان سازی یا تعادل بخشی بیلان آبی دریای خزر در ابتدای قرن بیست و یکم است.
روز برگزاری: 
5 آبان 1395
دریای خزر دارای اكوسیستمی حساس است كه اكنون در شرایط بسیار خطرناكی قرار دارد، وضع خزر از حدود ١٧‌سال پیش قابل‌تامل شده است