شما اینجا هستید

نیروگاه برقابی

روز برگزاری: 
25 فروردين 1398
کارگاه تعاملی تحلیلگری نیروگاه های برقابی از دیدگاه رابطه آب، انرژی و اقتصاد به همت خانه آب ایران، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.
روز برگزاری: 
19 دى 1397