شما اینجا هستید

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

بنفشه زهرایی می‌گوید: سازگاری با کم‌آبی جز از طریق ایجاد یک گفتمان بین همه ذی‌نفعان و برنامه‌ریزی یکپارچه فرابخشی محقق نمی‌شود. مهم‌ترین کارکرد کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، ایجاد زمینه تعامل بین ذی‌نفعان اصلی مصرف‌کننده آب است.
روز برگزاری: 
23 تير 1397
نشست تخصصی پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 23 مرداد 1397 برگزار می گردد
روز برگزاری: 
16 تير 1397
نشست تخصصی پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 23 مرداد 1397 برگزار می گردد
روز برگزاری: 
23 مرداد 1397
1 روز
برگزارکننده: 
پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس، مرکز بررس های استراتژیک ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، موسسه تحقیقات وزارت نیرو، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو گفت: با توجه به کاهش ۳۰ درصدی بارش‌ها و بروز خشکسالی سراسری در کشور، ​ سازگاری با کم آبی ضروری است.
روز برگزاری: 
12 تير 1397
با تصویب هیئت وزیران سازمان هواشناسی کشور ، به اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی افزوده شد.
روز برگزاری: 
10 تير 1397
وزیر نیرو در نماز جمعه تهران گفت: بدمصرفی در آب، محیط زیست و انرژی نابرابری، خشونت و بی عدالتی ایجاد می کند اما امکان بازگشت و اصلاح امور آبی کشور وجود دارد.
روز برگزاری: 
8 تير 1397
تشکیل کارگروه کم آبی مهم ترین استراتژی ملی است که در ایران برای بخش آب اتخاذ شده و ریاست آن را وزیر نیرو به عهده دارد که برنامه‌های این کارگروه می‌تواند در راستای توسعه پایدار ملی و راهبردهای منطبق با دهه جهانی آب استفاده شود.
روز برگزاری: 
1 تير 1397
وزیر نیرو: امروزه در مواجهه با زنجیره وسیع و پایان‌ناپذیری از عرضه و تقاضای آب، نیاز بیشتری وجود دارد که بیش از پیش بر راه حل‌های مدیریتی تاکید کنیم.
روز برگزاری: 
31 خرداد 1397
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بر اساس ماده ۸ مصوبه هیات وزیران که در کارگروه سازگاری با کم‌آبی مورد تایید قرار گرفته مشترکان پرمصرف آبی جریمه خواهند شد.
روز برگزاری: 
15 ارديبهشت 1397
در حال حاضر حدود 90 درصد ظرفیت سد زاینده‌رود خالی می‌باشد که این کاهش حجم ذخیره آب، از زمان احداث این سازه تاکنون بی‌سابقه بوده است.
روز برگزاری: 
3 ارديبهشت 1397