شما اینجا هستید

منابع آب

دکتر حسن روحانی در نشست مشترک با استانداران سراسر کشور حفاظت از منابع آب، محیط زیست و سلامت مردم را از اولویت های اصلی دولت برشمرد.
روز برگزاری: 
13 ارديبهشت 2018
5 اردیبهشت 1397 - دانشگاه یزد
روز برگزاری: 
5 ارديبهشت 1397
1 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه یزد
برگزارکننده: 
انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران و دانشگاه یزد