شما اینجا هستید

قنات

روز برگزاری: 
1 اسفند 1397
2 روز
مکان برگزاری: 
دانشگاه پیام نور اردکان
برگزارکننده: 
دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
تلاقی خط شرقی- غربی هفت مترو تهران با 300رشته قنات شمالی- جنوبی این شهر، وضعیت زمین پایتخت را به‌دلیل تغییر مسیر آب‌های زیرزمینی و فرسایش‌خاک به‌طور جدی تهدید می‌کند.
روز برگزاری: 
13 خرداد 1397
از اوایل دهه ٨٠ تاکنون، ٣‌میلیارد مترمکعب آبدهی سالانه قنات‌ها در ایران از دست رفته است. حفر چاه در حریم قنات‌ها و بی‌توجهی به لایروبی‌شان آنها را خشکانیده یا آبدهی‌شان را کاهش داده است
روز برگزاری: 
12 ارديبهشت 2018