شما اینجا هستید

آب و فرهنگ

تصمیم گیریهای مدیران در دولتهای گذشته، مهمترین دلیل بحران آب و حواشی به وجود آمده در استان های اصفهان، یزد و خوزستان
روز برگزاری: 
16 تير 2018
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گفت: برای تأمین آب شرب در اصفهان و حوضه آبریز زاینده رود باید به‌دنبال منابع آب جایگزین باشیم.
روز برگزاری: 
9 تير 2018
عدم تأمین حقابه آبشارهای جهانی شوشتر به فرو ریزش یکی از طاق‌های این سازه جهانی منجر شد.
روز برگزاری: 
4 ارديبهشت 2018