شما اینجا هستید

رویدادهای آب سایر مراکز

آب و رويكردهای نو در گذر تاريخی ايران: يك دهه همكاری ملی آب
روز برگزاری: 
16 مرداد 1396
آب و رويكردهای نو در گذر تاريخی ايران: يك دهه همكاری ملی آب
هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
روز برگزاری: 
22 آبان 1396
هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
سومین کنگره بین المللی محیط زیست ایران
روز برگزاری: 
14 اسفند 1396
سومین کنگره بین المللی محیط زیست ایران
دومين جشنواره و مسابقات كشوري، فناوري‌هاي نوين در صنعت آب و برق
روز برگزاری: 
1 آذر 1396
دومين جشنواره و مسابقات كشوری، فناوری های نوين در صنعت آب و برق
اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب
روز برگزاری: 
28 آذر 1396
روز برگزاری: 
3 آبان 1396
روز برگزاری: 
3 آبان 1396
روز برگزاری: 
16 شهريور 1396
روز برگزاری: 
20 مهر 1396