شما اینجا هستید

اخبار و رویدادها

بخشی‌نگری، ضايعه‌ای بسيار خسارت‌بار در نظام حکمرانی کشور است
وزیر نیرو:
5 بهمن 1398 - 13:24
رضا اردکانیان گفت: نقصان‌های شديد ساز و کار قيمت در اقتصاد ايران، الزامات برای کار ميان‌بخشی را مختل می کند. سند آمایش سرزمین باید مشخص کند که در چه مناطقی، با چه قابلیت‌هایی می‌توان چگونه فعالیت‌های اقتصادی‌ای را توسعه داد.
ضرورت تدوین الگوی کشت بهینه با توجه به تغییرات اقلیمی
5 بهمن 1398 - 12:25
عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: با توجه به وقوع رخدادهایی نظیر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی استان مازندران نیازمند تدوین یک الگوی کشت بهینه و مناسب است.
آب جاری در زاینده‌رود منحصر به محیط زیست است
3 بهمن 1398 - 16:52
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: آبی که از ۲۵ دی امسال در بستر رودخانه زاینده‌رود جریان یافت منحصر به محیط زیست است و بخش‌های دیگر مانند صنعت و کشاورزی حق برداشت از آن را ندارند.

رویدادهای اخیر

پنجمین جشنواره ملی عکس آب
روز برگزاری: 
13 بهمن 1398
هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
روز برگزاری: 
16 بهمن 1398
هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
روز برگزاری: 
30 بهمن 1398
دومین همایش بین ­المللی شورورزی
روز برگزاری: 
30 بهمن 1398
اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­ های علوم انسانی
روز برگزاری: 
27 فروردين 1399