شما اینجا هستید

اخبار و رویدادها

سازمان آب و برق خوزستان انتقال آب کارون به بصره را تکذیب کرد
2 تير 1397 - 14:36
معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با رد شایعه انتقال آب از رودخانه کارون به بصره گفت: هیچ آب اضافه‌ای برای انتقال در خوزستان وجود ندارد و ادعای انتقال آب رودخانه کارون به بصره صحیح نیست و آن را تکذیب می‌کنم.
کم‌آبی همزاد ماست
وزیر نیرو؛
2 تير 1397 - 12:50
وزیر نیرو در مصاحبه با همشهری: ایران جزو کشورهایی است که دچار پدیده بدمصرفی در حوزه انرژی است و باید سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف انرژی به‌ویژه توجیه اقتصادی داشته باشد و دولت از طرح‌های بخش خصوصی حمایت می‌کند.
تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی مهم‌ترین استراتژی دولت برای بخش آب است
وزیر نیرو
1 تير 1397 - 20:33
تشکیل کارگروه کم آبی مهم ترین استراتژی ملی است که در ایران برای بخش آب اتخاذ شده و ریاست آن را وزیر نیرو به عهده دارد که برنامه‌های این کارگروه می‌تواند در راستای توسعه پایدار ملی و راهبردهای منطبق با دهه جهانی آب استفاده شود.