شما اینجا هستید

اخبار و رویدادها

پژوهشگران و موسسات پژوهشی اجزای لاینفک مدیریت منابع آب و انرژی هستند
اردکانیان در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو:
26 آذر 1397 - 10:46
وزیر نیرو گفت: پژوهشگران، ظرفیت‌های دانشگاهی و موسسات پژوهشی اجزای لاینفک مدیریت منابع آب و انرژی و همکار دولت و وزارت نیرو هستند.
هیچ پروژه‌ای بدون مجوز زیست محیطی آغاز نخواهد شد
وزیر نیرو
18 آذر 1397 - 15:57
هفته گذشته در شورای عالی آب طرحی با عنوان "دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب" تدوین و ارائه شد که بر اساس آن تا سال 1400 شهر تحت تنش آبی نخواهیم داشت.
آیا باید نگران طوفان­های گردوغبار حوضه‌های آبریز دجله و فرات باشیم؟
یادداشت
17 آذر 1397 - 17:27
طوفانهای گرد و غبار به عنوان یک پدیده مخرب محیط زیستی موجب خسارات بسیار زیادی بر بخش های کشاورزی، صنعت، سلامت، حمل و نقل، اشتغال و توریسم شده است.

رویدادهای اخیر

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
روز برگزاری: 
9 بهمن 1397
روز برگزاری: 
1 اسفند 1397
روز برگزاری: 
1 اسفند 1397
سومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
روز برگزاری: 
8 اسفند 1397
روز برگزاری: 
16 اسفند 1397